Het is eenieder toegestaan vrijelijk door de site te browsen en materiaal te downloaden van de site. Het materiaal van deze website kan gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het in welke vorm dan ook verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw posten of gebruiken van dit materiaal voor publieke of commerciële doeleinden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van MienPlaatjes.nl. Alle vermeldingen betreffende copyright en andere eigendommen die in het gedownloade materiaal voorkomen, moeten intact blijven.  De inhoud van deze website kan niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van MienPlaatjes.nl, behalve als er in deze voorwaarden anders is bepaald. Alle afbeeldingen van mensen of locaties op de website zijn óf het eigendom van Mienplaatjes.nl óf worden met toestemming door Mienplaatjes.nl gebruikt. Het is verboden deze afbeeldingen over te nemen. Onrechtmatig gebruik van de betreffende afbeeldingen kan een schending betekenen van het copyright, handelsmerk, het recht op privacy, alsook van wetgeving en regelgeving betreffende telecommunicatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *